Договір

Цей договір є договором приєднання в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України. і може бути укладений лише шляхом приєднання Замовника до всіх його умов в цілому, шляхом підписання Заяви про приєднання до умов цього Договору, в порядку, передбаченому цим Договором. Замовник не може запропонувати свої умови Договору, та має право або приєднатися до запропонованих умов Договору, або відмовитися від укладення Договору. 

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ КОВОРКІНГУ

м. Рівне 03.02.2023 р. 

Фізична особа – підприємець Безсалова Наталія Миколаївна, в порядку та на умовах, визначених нижче, пропонує надання послуг коворкінгу кожній особі, що приєднається до цього Договору.

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Адміністратор – особа, яка виступає від імені Виконавця, має повноваження на представництво інтересів Виконавця при виконанні, зміні, розірванні Договору, стежить за дотриманням виконання його умов.

Акцепт –повна і безумовна згода Замовника на прийняття умов цього Договору, що оформляється шляхом підписання Заяви на приєднання до Договору або оплатою за послуги коворкінгу (залежно від того, яка подія сталася раніше).

Виконавець – фізична особа – підприємець Безсалова Наталія Миколаївна, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2390506282, адреса реєстрації: Україна, 33022, Рівненська обл., Рівненський р-н, м. Рівне, що надає Замовнику послуги на умовах цього Договору.

Замовник – особа, яка акцептувала умови цього Договору, підписавши Заяву або оплативши послуги коворкінгу. 

Заява – Заява на приєднання до цього Договору, що підписується Замовником та виражає його волю на приєднання до цього Договору. 

Карта-пропуск – електронна чіп-карта, яка видається Користувачам для відвідування коворкінгу;

Коворкінг, приміщення коворкінгу – приміщення, розташоване за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, м. Рівне, вул. Грушевського, 42Б, у якому Виконавцем надаються послуги коворкінгу.

Користувач – Замовник або інша фізична особа, якій Замовник надав право використання оплачених ним послуг коворкінгу, та яка володіє картою-пропуском;

Послуга коворкінгу, послуга – послуга доступу до приміщення коворкінгу протягом визначеного строку за плату, з правом користування майном Виконавця та правом отримання додаткових послуг відповідно до умов цього Договору.  

Робоче місце – частина приміщення коворкінгу, розрахована на одну особу- Користувача, обладнана офісним столом та стільцем, бездротовим доступом до мережі Інтернет та доступом до електромережі.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  1. Виконавець Зобов’язується надати Замовнику та/або визначеним Замовником Користувачам послуги коворкінгу, а Замовник зобов’язується своєчасно оплатити ці послуги.
 1. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
  1. Замовник приєднується до цього Договору шляхом підписання Заяви про приєднання до Договору. Факт оплати послуг коворкінгу без підписання Заяви, підтверджує волевиявлення Замовника на приєднання до цього Договору.
  2. Виконавець має право відмовити Замовнику в укладенні Договору за умови відсутності вільного робочого місця.
  3. Замовник оплачує послуги коворкінгу після підтвердження Виконавцем наявності вільного робочого місця. 
  4. Після отримання оплати Виконавець надає Замовнику або визначеним ним Користувачам картку-пропуск. Картка-пропуск не може бути передана третій особі без письмової згоди Виконавця. Виконавець має право ідентифікувати Користувача за допомогою документа, що підтверджує особу. 
  5. Початком надання послуги коворкінгу вважається момент або дата підписання Заяви, якщо інший строк не зазначений у Заяві додатково.
  6. Користувач має право зайняти будь-яке вільне робоче місце (робоче місце, на якому відсутня позначка фіксоване). 
  7. Користувач має право користуватися послугами коворкінгу протягом строку, зазначеного в Заяві, з правом вільно залишати приміщення коворкінгу та повертатися до нього. 
  8. Послуга коворкінгу надаються в робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 10:00 год. до 19:00 год. Користувачі, які користуються послугою коворкінгу станом на 19:00 год., мають право продовжити користуватися послугою коворкінгу до 21:00 год.м. Надання послуг коворкінгу у вихідні дні здійснюється за попереднім погодженням із Виконавцем. Про порядок роботи у святкові та неробочі дні Виконавець повідомляє Замовника не пізніше ніж за тиждень до таких днів. 
  9. Після закінчення визначеного у заяві строку, Користувач зобов’язаний повернути карту-пропуск, та залишити приміщення коворкінгу. За наявності вільного робочого місця, Користувач має право оплатити послуги коворкінгу на додатковий строк. 
  10. Коворкінг є простором самостійної робочої діяльності Користувачів, не пов’язаних трудовими відносинами з Виконавцем. Цей договір не встановлює трудові, підрядні або інші подібні відносини між Замовником/Користувачем та Виконавцем за винятком відносин, пов’язаних з наданням робочого місця Користувачу. 
 1. ПОРЯДОК ОПЛАТИ
  1. Вартість послуг коворкінгу визначається за тарифами, які затверджуються Виконавцем. Діючі тарифи розміщуються на веб-сторінці https://www.coworking-atmosphere.com. Виконавець має право в будь який час на свій розсуд змінити тарифи, розмістивши інформацію про нові тарифи на  веб-сторінці https://www.coworking-atmosphere.com. Нові тарифи застосовуються до Договорів, які укладаються після їх прийняття. 
  2. Замовник оплачує послуги коворкінгу шляхом 100% передоплати згідно з обраним тарифом та строком, вказаним у Заяві. На вимогу Замовника, Виконавець може надати рахунок на оплату послуг
  3. У разі припинення користування послугою коворкінгу Користувачем до закінчення оплаченого строку, сплачені Замовником кошти не повертаються. 
  4. Визначена у тарифах вартість послуг включає вартість додаткових послуг, які надаються у коворкінгу. 
  5. Виконавець зобов’язується повернути Замовнику сплачені ним кошти, якщо після здійснення оплати виявиться відсутність вільних робочих місць.
  6. У разі несплати послуг Замовником в порядку, встановленому цим розділом, у Виконавця не виникає зобов’язання з надання послуг.
 1. ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ ТА ГАРАНТІЇ 
  1. Користувач має право користування кімнатою відпочинку та наявною у ній побутовою технікою: чайник, кавова машина, мікрохвильова піч. Виконавець забезпечує постійну наявність в кімнаті відпочинку питної води, чаю, кави, печива. 
  2. Коворкінг обладнаний сигналізацією, відеоспостереженням та системою  контролю і управління доступом (СКУД). 
  3. Інтернет-з’єднання у коворкінгу  здійснюється за допомогою оптоволоконного інтернету від провайдера DataGroup та від супутникового інтернету StarLink. Вся інтернет-інфраструктура забезпечена додатковими безперебійними засобами, які за відсутності електропостачання підтримують інтернет-з’єднання протягом 24 годин. 
  4. За відсутності електропостачання, Виконавець забезпечує заживлення коворкінгу від генератора. Допускається перерва у електропостачанні тривалістю година через годину. Про заживлення коворкінгу від генератора Користувачів повідомляє адміністратор. 
  5. У випадку заживлення коворкінгу від генератора, дозволяється одночасне використання не більше одного побутового приладу, що знаходиться в кімнаті відпочинку (чайник, кавова машина, мікрохвильова піч).
 1. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ В КОВОРКІНГУ
  1. Під час перебування в коворкінгу телефони необхідно перевести в віброрежим або в беззвучний режим.
  2. Під час перебування в коворкінгу потрібно розмовляти тихо, не заважати іншим.
  3. Користувачі зобов’язані забезпечувати чистоту і порядок на своєму робочому місці та в кімнаті відпочинку. Користувач повинен повідомити адміністратора, якщо для забезпечення чистоти в коворкінгу необхідна участь прибиральниці (пролиття напоїв, прокидання їжі на підлогу, на стіл тощо).
  4. Користувачі Коворкінгу повинні дотримуватися правил пожежної безпеки, правил поведінки при сигналі повітряної тривоги чи повідомлення органів ДСНС про надзвичайну подію, санітарних норм, дбайливо ставитися до майна, що знаходиться в коворкінгу, а в разі псування такого майна –  відшкодувати завдані збитки;
  5. Користувачі зобов’язані використовувати техніку та меблі, надані Виконавцем, відповідно до технічних вимог та обмежень, ощадливо та раціонально витрачати канцелярські товари та інші матеріали, електроенергію та воду, а також інші матеріальні ресурси, що надаються разом з наданням послуг за цим Договором;
  6. Користувач не має права виносити будь-яка майно, яка знаходиться у приміщенні коворкінгу та не належить Користувачу, за межі приміщення коворкінгу.
  7. У випадку виходу з ладу будь-якої техніки, що знаходиться в коворкінгу, Користувач повідомляє про це Виконавця, який повинен усунути такі несправності протягом розумного строку.
  8. В коворкінгу забороняється: 
 1. Користувач, які користуються фіксованим робочим місцем, мають право залишати на своєму робочому місці особисті речі (крім документів,  цінних речей, грошей тощо) протягом строку отримання послуги. Виконавець не несе відповідальності за збереження особистих речей Користувача.
 2. Виконавець має право регулярно (на свій розсуд) перевіряти порядок користування коворкінгом на предмет відповідності такого користування умовам цього Договору.
 3. Забороняється реєструвати адресу Коворкінгу в органах державної влади в якості адреси місцезнаходження суб’єкта господарювання або іншим чином використовувати адресу Коворкінгу у правовідносинах з будь-якими третіми Сторонами.
 4. Користувачі повідомлені, що в коворкінгу ведеться відеоспостереження та надають свою згоду на його здійснення. 
 5. Запрошені Користувачем особи можуть відвідувати коворкінг виключно з дозволу Адміністратора. Адміністратор має право встановити часове обмеження на їх перебування в коворкінгу. Користувач, який запросив таких осіб, зобов’язаний повідомити їх про правила поведінки в коворкінгу та несе відповідальність за їх дії. Такі особи зобов’язуються покинути приміщення коворкінгу на першу вимогу Адміністратора. 
 6. Замовник, який делегував право використання оплачених ним послуг коворкінгу інші особі, зобов’язується ознайомити її з правилами поведінки в коворкінгу та несе відповідальність за дії такої особи. 
 7. Виконавець має право обмежити (або відмовити) Замовнику в праві користуватись територією Коворкінгу у разі якщо Замовник знаходиться в стані наркотичного або алкогольного сп’яніння, а також якщо його поведінка принижує честь та гідність резидентів, відвідувачів і персоналу Коворкінгу або дії Замовника направленні на пошкодження майна/обладнання Виконавця;
 8. Вимоги адміністратора та інших осіб, що діють від імені Виконавця, по дотриманню Правил, чинного законодавства є обов’язковими до виконання на території Коворкінгу. Особи, які не виконують такі вимоги, зобов’язані покинути коворкінг разом зі своїми речами на першу вимогу адміністратора.
 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  1. У випадку неможливості надання Виконавцем послуги коворкінгу або надання послуги неналежної якості (зокрема, відсутність електропостачання понад однієї години, зниження температури в приміщенні до 16 градусів чи нижче, відсутність інтернет-з’єднання понад 10 хв. протягом однієї години), Виконавець, на вибір Замовника, повертає сплачені ним кошти пропорційно до періоду, протягом якого послуги не надавалися або надавалися в неналежній якості або продовжує строк користування послугами на зазначений період. 
  2. Виконавець не несе відповідальності:

– за неналежне надання послуг, якщо воно не залежить від волі Виконавця;

– за збереження особистих речей Замовника, його представників та відвідувачів, залишених на території коворкінгу;

– за технічні незручності, в тому числі за перебої з централізованим водопостачанням, і іншими причинами, не залежними від Виконавця;

– за шкоду, заподіяну життю і здоров’ю Користувача при відсутності вини Виконавця;

– за порушення іншою особою правил поведінки в коворкінгу чи інших загальнообов’язкових вимог, пов’язаних з протипожежною безпекою, дотриманням санітарно-гігієнічних норм, норм моралі і моральності і т.п. У такому разі будь-які претензії пред’являються до особи, яка порушила відповідні правила. 

 1. Не користування послугою за цим Договором зі сторони Користувача не є підставою для повернення сплаченої вартості послуги або її зарахування в рахунок наступних платежів.
 2. Користувач несе відповідальність за цілісність та збереження майна Виконавця, яким він користується. 
 3. Користувач зобов’язується в повному обсязі відшкодувати Виконавцю та/або третім особам шкоду за будь-яке пошкодження чи втрату майна, спричинені з його вини. У випадку наявності претензій Виконавця щодо порушення Користувачем цілісності майна /обладнання у коворкінгу, Виконавець складає Акт про перелік та вартість такого пошкодженого майна/обладнання та надає його для підпису Користувачу, а у випадку відмови Користувача підписати такий Акт, Акт підписується третіми особами, що були присутні при його складанні. Якщо Замовник надав право використання оплачених ним послуг коворкінгу іншій особі, Замовник та Користувач несуть солідарну відповідальність за завдану Користувачем шкоду.
 4. У випадку порушення Користувачем правил поведінки в коворкінгу, Виконавець має право достроково припинити дію цього Договору, та не допустити Користувача в приміщення коворкінгу або вимагати від Користувача негайно залишити приміщення коворкінгу. В такому випадку, сплачені кошти не повертаються. В подальшому Виконавець має право відмовитись надавати послуги  Користувачу, який порушив правил поведінки в коворкінгу.
 1. ІНШІ УМОВИ
  1. Це договір набуває чинності з моменту його затвердження Виконавцем та розміщення на веб-сторінці https://www.coworking-atmosphere.com 
  2. Акцепт цього Договору Замовником означає повну та беззаперечну згоду Замовника з його умовами.
  3. Виконавець має право в будь який час на свій розсуд змінити умови цього Договору або відкликати його. У разі зміни Виконавцем умов Договору, зміни набирають чинності з моменту їх викладення в новій редакції та розміщення на веб-сторінці https://www.coworking-atmosphere.com, якщо інший термін не зазначений Виконавцем додатково.

Будь-які повідомлення, які вчиняються Виконавцем на адресу Замовника, вважаються вчиненими належним чином, якщо вони відправлені на електронну адресу Замовника, зазначену в Заяві, або в мобільний додаток для обміну повідомленнями за номером телефону Замовника, зазначеному в Заяві, або розміщенні на веб-сайті Виконавця https://www.coworking-atmosphere.com.